vergoeding en tarieven

vergoeding

Dieetbegeleiding wordt vergoed vanuit het basispakket, indien er sprake is van een medische noodzaak. Iedere zorgverzekeraar vergoedt in ieder geval drie uren dieetbegeleiding. Dit gaat wel ten laste van uw eigen risico (voor kinderen is er geen eigen risico). Daarnaast is het mogelijk dat u extra vergoeding krijgt vanuit uw aanvullende verzekering (AV). Download hieronder het overzicht van de vergoeding van de AV om te kijken waar u recht op heeft. Dieetstyle heeft contracten met alle zorgverzekeraars.

Overzicht vergoeding vanuit de aanvullende verzekering 2019

tarieven

Indien u meer behandeltijd wenst of nodig heeft dan uw zorgverzekering vergoedt, hanteert Dieetstyle de volgende tarieven:

  • Intake: 60 minuten – € 60
  • Uitwerking dieetadvies: 15 minuten – € 15
  • Vervolg: 30 minuten – € 30
  • Vervolg lang/oudergesprek: 45 minuten – € 45
  • Telefonisch gesprek/weegconsult: 15 minuten – € 15 minuten