naar de diëtist

Onze diëtisten zijn paramedische specialisten die worden vergoed door uw zorgverzekering. Afhankelijk van uw hulpvraag, verzekering en eventuele chronische aandoeningen kunt u op verschillende manieren bij ons terecht.

U kunt worden verwezen:

  • via een huisarts of specialist
  • rechtstreeks, Direct Toegankelijk Diëtist (DTD)
  • via ketenzorg

huisarts of specialist
Als uw huisarts of specialist constateert dat u voeding gerelateerde klachten of gezondheidsproblematiek heeft, kan hij u doorverwijzen naar een diëtist. Ook kunt u op eigen initiatief aan uw huisarts of specialist vragen of hij u kan doorverwijzen naar de diëtist omdat u specifieke vragen heeft. U krijgt in beide gevallen een verwijsbrief mee met daarin de vraagstelling voor een bepaalde behandeling. Neem deze verwijsbrief altijd mee naar het eerste consult.

Directe Toegankelijkheid Diëtist (DTD)
Sinds 1 september 2011 is de diëtist direct toegankelijk. Dit betekent dat u geen verwijzing van uw huisarts meer nodig heeft voor de diëtist. Afhankelijk van uw zorgverzekeraar kan dieetadvisering zonder verwijzing van de huisarts worden vergoed. Wij adviseren u contact op te nemen met uw zorgverzekeraar om te informeren of dieetadvisering ook zonder verwijzing wordt vergoed. Als dit niet het geval is dient u toch een verwijsbrief bij de huisarts te halen om de consulten vergoed te krijgen.

Als u zonder verwijzing naar de diëtist komt, is er geen eerste screening door de huisarts gedaan. De diëtist zal daarom tijdens het eerste consult beoordelen of u bij haar aan het juiste adres bent. Bij twijfel kan het zijn dat de diëtist eerst meer gegevens van uw huisarts nodig heeft om u verder te kunnen behandelen. Uw huisarts speelt namelijk een belangrijke rol bij de coördinatie van uw zorg. De diëtist zal, altijd in overleg met u, de huisarts wel informeren.

ketenzorg
Ketenzorg is zorg verleend door verschillende zorgverleners en helemaal afgestemd op patiënten met een bepaalde chronische aandoening. Iedere regio heeft haar eigen ketenzorg-netwerk. Ieder ketenzorg-netwerk biedt haar patiënten een zorgprogramma voor Diabetes Mellitus II, COPD en (risico op) Hart- en vaatziekten (Cardio Vasculair Risico Management). Het startpunt van ketenzorg is uw eigen huisarts. Deze signaleert of u zorg en (dieet)begeleiding nodig heeft en bekijkt vervolgens via het regionale ketenzorg-netwerk welke zorgverleners u het beste kunt krijgen.

Alle locaties in Friesland van Dieetstyle zijn aangesloten bij Ketenzorg Friesland. Sommige huisartsen zijn lid van een andere ketenzorg groep, de betreffende diëtist van Dieetstyle werkt hiermee samen.

Informeer bij uw huisarts of u in aanmerking komt voor ketenzorg.