behandeling

Nadat u een afspraak heeft gemaakt bij een van onze diëtisten ontvangt u per e-mail of post een afspraakbevestiging met een inschrijfformulier. Afhankelijk van uw hulpvraag kan de diëtist u vragen om een aantal dagen een eetdagboekje bij te houden.

De eerste afspraak bij een van onze diëtisten is een intakegesprek, hier wordt voornamelijk aandacht besteed aan uw persoonlijke situatie, de reden waarom u dieet/voedingsadvies wenst en uw leef- en eetgewoonten. Daarnaast worden uw verwachtingen en uw wensen in kaart gebracht en stelt de diëtist in overleg met u een persoonlijk behandelplan op.

In de vervolgconsulten biedt de diëtist ondersteuning en begeleiding die is afgestemd op uw persoonlijke situatie. Hierbij kunt u denken aan educatie over voeding, recepten en handvaten om uw nieuwe leefstijl eigen te maken. Voor het eerste consult heeft u het volgende nodig:

  • Wanneer directe toegankelijkheid niet vergoed wordt door uw zorgverzekering heeft u een verwijzing van uw huisarts of specialist nodig
  • Het pasje van uw zorgverzekering
  • Uw identiteitsbewijs

Naast de gesprekken die de diëtist met u voert, heeft deze ook uitwerktijd. De diëtist voert bijvoorbeeld ook berekeningen uit, stelt een op maat gesneden voedingsadvies op en heeft mondeling en schriftelijk contact met uw behandelend arts.