kinderteams

Bij Dieetstyle Junior vinden we kwaliteit van zorg erg belangrijk. We merken soms dat alleen dieetbegeleiding niet genoeg is. Daarom zijn wij ook betrokken bij een aantal multidisciplinaire kinderteams. Hierbij is er een samenwerkingsverband tussen verschillende zorgprofessionals en het kind staat hierbij centraal.

Kindcentrum ZON Hoogeveen

kindcentrum-zonCentrum voor Zorg en ONderwijs

Het kindcentrum ZON is een samenwerkingsverband van verschillende zorgprofessionals, gespecialiseerd in kinderen. Ons centrum richt zich met begeleiding op kinderen en jongvolwassenen van 0-18 jaar. Op lichamelijk, sociaal-emotioneel en psychologisch gebied. ZON is gevestigd in en rondom Hoogeveen maar actief door heel Drenthe.

Er wordt samengewerkt op het gebied van onder andere:

 • Kindercoaching
 • Orthopedagogie
 • Logopedie
 • Voedingsleer
 • Remedial Teacher / Intern begeleider
 • Fysiotherapie / chiropractie
 • Begeleiding bij dyslexie
 • Motorische remedial teaching
 • Begeleiding bij ASS
 • Speltherapie
 • Neurofeedback
 • Sociale vaardigheden

Daarnaast staat nauwe samenwerking met peuterspeelzalen, (speciale) basisscholen en het speciaal voortgezet onderwijs, Centrum Jeugd en Gezin en de GGD centraal. Het netwerk dat ingezet kan worden is breed, maar altijd uniek en op maat.

Kind- en Jeugdteam Dokkum (KJTD)

Het Kind- en Jeugdteam Dokkum is een samenwerkingsverband tussen verschillende zorgprofessionals in en rond Dokkum.

Het uitgangspunt is kinderen en jeugd van 0-18 jaar op professionele wijze adviseren en begeleiden met het bevorderen van hun gezondheid en welzijn. De ouders worden hier nauw bij betrokken.

Ons team biedt onderzoek, behandeling en begeleiding op lichamelijk, psychologisch, sociaal, emotioneel en opvoedkundig gebied bij kinderen en jeugd van 0-18 jaar. De kinderen/ jongeren kunnen door één of door meerdere teamleden in behandeling worden genomen. Binnen het KJTD vindt multidisciplinair overleg plaats, indien meerdere professionals betrokken zijn bij de behandeling.

Het Kind- en Jeugd Team Dokkum staat voor professionaliteit, betrouwbaarheid en wederzijds vertrouwen. Door samen te werken willen we komen tot verbetering van de gezondheid en het welzijn van de jeugdigen die aan onze zorg worden toe vertrouwd.

Kinderdiëtist Marijke Tuinhof werkt in dit behandelteam samen met haar collega’s:

Aukje Eringa, orthopedagoog pp-le.praktijkinfo.nl
Eelsiena van der Meer, kinderfysiotherapeut, www.gripdokkum.nl
Henriette van Sluis, preverbaal- logopedist, www.logopediedokkum.nl
Jelly Visser, kinderfysiotherapeut, www.fysiotherapiedongeradeel.nl
Basje Wentink, kinderergotherapeut, www.ergoactief.nl
Meer informatie kun je vinden op de website www.kindenjeugdteamdokkum.nl

Kennis en Behandelcentrum Sudwest Fryslan (KBSF-jeugd)

KBSF is een (para)medisch behandelteam in de eerste lijn. Wij bestaan uit vijf bevlogen professionals met dezelfde visie over zorg voor het kind en het gezin. Wij werken samen voor zorg op maat. Alle vijf hebben we de passie voor het werken met kinderen en staat plezier en ontdekken in het dagelijks leven van het kind centraal.

Door onze krachten te bundelen kunnen we onze kwaliteit van zorg verder verbeteren.

Het KBSF richt zich op de behandeling van kinderen van 0 tot 18 jaar waarbij problemen zich voordoen in de ontwikkeling van het kind. Hierbij kunt u denken aan problemen in de motoriek, communicatie, leefstijl, voeding, groei en dagelijks functioneren.

We hebben een nauwe samenwerking met artsen, specialisten, onderwijsprofessionals en sociaalpedagogische professionals e.d. Wij werken graag samen met deze partijen en zien er op toe dat de zorg voor het kind passend en afgestemd is.

Diëtist Annieke Boersma werkt in dit behandelteam samen met haar collega’s:

Annemieke Visser, (kinder)psycholoog, www.psychologenpraktijkvisser.nl
Danielle Douma, kinderfysiotherapeut, www.fysiotherapiezuidwest.nl
Mirjam Miedema, (kinder)ergotherapeut, www.ergoactief.nl
Esther Kemker-Bleeker, logopedist, www.logopedie-bleeker.nl

Meer informatie kun je vinden op de website www.kbsf.nl

Kind & Jeugdcentrum Leeuwarden

Het Kinder- en Jeugdcentrum (KJC) Leeuwarden is een samenwerkingsverband van verschillende zorgprofessionals die gespecialiseerd zijn in kinderen. Ons centrum biedt gezamenlijke intake, onderzoek, behandeling en gerichte begeleiding aan kinderen en jongvolwassenen in de leeftijd van 0-18 jaar op lichamelijk, sociaal-emotioneel en psychologisch gebied.

Het team bestaat uit:

Agna Hommes, Logopediste
Angela Rozema, Kinderergotherapeut
Danielle Feenema, Kinderdiëtist
Katinka Zomerschoe, Kinderoefentherapeut
Karin Kooij, Kinderpsycholoog

Het KJCL biedt zorg en begeleiding voor kinderen en jongeren bij:

 • Kwetsbare kinderen (achterstand, angst, verdriet, depressie, boosheid, trauma)
 • Problemen op school
 • Poep problemen en zindelijkheidsproblemen
 • Autisme
 • Kritische eter
 • ADHD/ ADD
 • ‘lastige’ peuters/ kleuters
 • baby problemen ( huilen, onrust, voorkeurshoudingen, voedingsproblematiek, postnatale depressie)
 • Syndroom van Down
 • Eetstoornissen

Kijk voor meer informatie op onze website: www.kindenjeugdcentrumleeuwarden.nl