gewichtige zaken

Over gewicht

Wanneer iemand te zwaar is, komt dat meestal doordat men méér eet dan men verbrandt. Het teveel aan voedsel wordt dan omgezet in een reservevoorraad, in de vorm van vet. Waarom de één van dezelfde hoeveelheid voedsel sneller dik wordt dan de ander, is nog steeds niet helemaal duidelijk. Wel is bekend dat erfelijkheid, het tempo van verbranding (de stofwisseling) en de mate van lichamelijke activiteit een rol spelen. Door je BMI te controleren kun je berekenen of je een gezond gewicht hebt.

Bereken je BMI

De body mass index (BMI) geeft de verhouding tussen de lengte en het gewicht weer. De BMI wordt berekend door het lichaamsgewicht in kilo’s te delen door de lengte in meters maal zichzelf.

Voorbeeldberekening van de BMI

Een persoon weegt 75 kg en heeft een lengte van 1.65m
75/ (1.65 x 1.65) =         27,5

De indeling geldt voor volwassenen van 18 tot ongeveer 70 jaar.
Voor kinderen, pubers en mensen boven de 70 jaar gelden andere grenswaarden.

Share This